تبلیغات
اعتقادی و مذهبی - توبه ام را بپذیر!

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 23 شهریور 1394

           توبه ام را بپذیر!

    خدای من گناهان، جامه ذلت بر تنم كرده اند و دوری از تو لباس بیچارگی بر من پوشانده است و معصیت بزرك من، دلم را میرانده است، پس با توبه ای از سوی  خود زنده اش گردان.

    ای امید من، ای آرزوی دراز من! ای مطلوب من، ای همه نیاز من!

 به سر فرازی ات سوگند كه برای گناهانم جز تو بخشنده ای نمی یابم و شكستگی ام را غیر توپیوند دهنده ای نمی بینم و این در حالی است كه اینك با توبه و بازگشتم به سوی تو، فروتنی كرده ام و با خضوع در پیشگاه تو افتادگی پیشه نموده ام.

   حال اگر مرا از درگاه خود برانی، دست به دامن كه شوم  و اگر از نزد خویشم باز گردانی، به كه پناهنده شوم؟ پس وای برمن از شرم ساری و بی آبرویی ام و افسوس بر من از بد كرداری و گنهكاری ام!

  ای گناه بزرك را پوشنده و ای شكسته بند استخوان شكسته! از تو می خواهم كه  گناهان تباه كننده را بر من ببخشایی و اعمال رسوا گر پنهان را همچنان پوشیده داری و در عرصه قیامت، مرا از خنكای بخشش و آمرزشت خالی نگذاری و از عفو و پرده پوشی نیكویت بی نصیب نگردانی.

  خدای من! ابر رحمتت را بر گناهان من سایه افكن ساز و ابرهای مهربانی ات را بر عیب هایم بباران.

  خدای من! آیا بنده گمشده جز به سوی مولای خود باز می گردد و آیا جز مولا خشم خودرا از آن بنده باز می گیرد و به فریادش می رسد؟

  خدای من! اگر پشیمانی از گناهان توبه است، به سر فرازی ات سوگند كه من از توبه كنندگانم و اگر پوزش خواستن از اشتباه و خطا آمرزش خواهی است، من  از آمرزش خواهان توام؛ مؤاخذه كردن تو را سزات چندان كه خرسند شوی.

  خدای من! به توانایی ات برمن، توبه ام را بپذیرو به برد باری نسبت به من از من درگذر و به علمت به كار های من، بامن مداراكن.

  خدای من! تو كسی هستی كه برای بندگانت دری به سوی عفوت گشوده ای و آن را توبه نام كرده ای و فرموده ای: باز گردید به سوی خدا، بازگشتی صمیمانه و بی ریا. اكنون چه بهانه ای تواند داشت آن كه پس از گشایش در توبه ، از ورود  به آن غفلت ورزیده است؟

   خدای من! اگر از بنده ات گناه ناپسند باشد پس از تو آمرزش  پسندیده خواهد بود.

   خدای من! من نخستین كسی نیستم كه تو را معصیت كرده است و تو او را عفو كرده ای و خود را در معرض احسان كذاشته است و تو نعمتش داده ای.

   ای اجابت كننده انسان بیچاره و ناتوان، ای  از میان برنده ای هر آسیب و زیان! ای كه بخششت بزرك و كلان!ای داننده ای رازهای نهان ! ای كه پرده پوشی ات زیبا! اكنون در پیشگاه تو، بخشش  و كرمت را به یاری می طلبم و نزد تو، به حمایت و دلسوزی ات توسل می جویم. پس دعایم را پاسخ گوو امید من به خودت را نا امید مكن و توبه ام را بپذیر و لغزش هایم را بپوشان! به نعمت دادن و مهر ورزیدنت، ای مهر بانترین مهربانان.
                                                                                                   ترجمه دعای خمسه عشر


ارسال توسط اسحاق علی مطهری
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ